Abonnementen 2020-2021

Abonnementen 2020-2021

Het nieuwe seizoen is intussen begonnen. Dat wil zeggen dat je ook je abonnement voor het seizoen 2020-2021 kan bestellen. Het standaardtarief is net als vorig jaar €100. 65-plussers en ouders van jeugdspelers kunnen hun abonnement kopen aan €70.

Hoe bestellen?

Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE17 0689 0360 2921 van FC Averbode Okselaar met duidelijke vermelding van “abonnement” + naam en voornaam van op wiens naam het abonnement dient afgeleverd te worden.

Wij doen ons best om je abonnement klaar te leggen aan de inkom na ontvangst van je betaling.